Ova opcija će ili pokrenuto klijent aplikaciju ako nije aktivna ili povećati prozor klijent aplikacije i prikazati ga, ako je klijent aplikacija već pokrenuta.

Pokreni klijenta