SIM PIN

 

Kako bi se povećala sigurnost komunikacije, mnogi korisnici na svojim telefonima koriste PIN kod. Ova opcija omogućava korisniku da PIN za svoj telefon unese automatski. Kada se Vodafone Mobile Connect Lite program spaja na uređaj koji je zaštićen PINom, od korisnika se traži da unese PIN. Nije moguće nastaviti rad s aplikacijom ako nije unesen ispravan PIN. Ukoliko korisnik više puta unese neispravan PIN za daljnje upute i PUK kod treba se obratiti Službi za korisnike.

 

PUK PIN

 

Ova opcija omogućava automatski unos PUK koda.

Enter PIN