U ovom pregledu prikazani su načini pokretanja mobilne veze koje se mogu ostvariti preko modema.

· Automatsko spajanje: VMC Lite aplikacija sama će se automatski spojiti na mrežu čim je mreža otkrivena. Ovo se može desiti nakon pokretanja računala ili pri spajanju mobilnog uređaja.
· Pitaj prije spajanja: odabirom ove opcije prije spajanja na mrežu otvara se prozor upita ili glavni prozor klijent aplikacije.
· Ručno pokretanje spajanja: jednom kad je mreža otkrivena, prikazuje se ovavijest koja omogućava korisniku ručno spajanje iz glavnog prozora aplikacije.

Upravljanje vezama