Ova opcija omogućava korisniku odabir jezika iz liste ponuđenih. Izvorno nakon instalacije softvera namješten je lokalni jezik računala na kom se softver koristi.

Jezik