Instalacija programa s web-a ili s CD-a

Kao i prije svake instalacije, potrebno je zatvoriti sve aplikacije i osigurati da su svi važni podaci sigurno pohranjeni (backup). Posebno je važno tijekom instalacije ovog softvera isključiti sve druge eventualne programe koji u radu koriste spojeni modem.

Za instalaciju su potrebna administratorska prava.
Nakon instalacije softver može koristiti i korisnik koji nema administratorska prava.

Pokretanje instalacije
Kad je instalacijska datoteka dohvaćena s web-a ili CD-a, pokreće se jednostavnim dvostrukim  klikom miša na datoteku ili se datoteka preko programa Windows Explorer pronađe, odabere mišem, a potom se za pokretanje upotrijebi tipka „Enter“.

Odabir jezika
Jezika instalacije bit će automatski preuzet iz lokalnih postavki računala, no, ako lokalni jezik nije podržan u aplikaciji, korist će se engleski jezik.

 

Odabir mrežnog operatera i provjera nadzorne ploče

Morate odabrati mrežnog operatera s padajućeg popisa.  Zaslon će također prikazati upozorenje za nadzornu ploču ako se otkrije kompatibilna nadzorna ploča.

Odabir lokacije programa
Preporučujemo odabir predložene mape kao instalacijske.

Završetak instalacije
Tijekom nastavka instalacije programa moguće je da ćete vidjeti više prozora. O napretku same  instalacije računalo će vas obavještavati do samog kraja procesa.

Plug&Play instalacija s Huawei USB modema

Kod pojedinih mobilnih uređaja, kao što je Huawei USB modem, Vodafone Mobile Connect Lite program već je kod proizvođača stavljen na sam uređaj. Instalacija softvera ovdje se odvija upravo s memorijskog prostora samog modema.

 

Provjera softvera

Pri prvoj instalaciji, softver Vodafone Mobile Connect Lite će provjeriti da li je već instaliran neki drugi Vodafone Mobile Connect program. Ukoliko je pronađena neka druga verzija koja pruža podršku za uređaj koji koristite, možete prekinuti sadašnju instalaciju i koristiti postojeći softver.

Kao prvi korak potrebno je spojiti modem s računalom preko USB sučelja. Kad se modem prvi put spoji s računalom, najprije se instaliraju upravljački programi (drivers) za sam modem. Strpljivo sačekajte da se ovaj proces završi.

Nakon što je modem instaliran na računalo, instalacija Vodafone Mobile Connect Lite programa slična je gore opisanoj instalaciji s web-a ili CD-a, samo je nešto brža.

 

Završetak instalacije

Kad instalacija bude završena, Vodafone Mobile Connect Lite ce se automatski pokrenuti i spojiti na modem.

Instalacija programa s web-a ili s CD-a