Neki uređaji zahtjevaju broj servisnog centra za vašu mrežu. To možete unijeti u Postavke I Servisni centar. Ako na padajućem popisu nije dostupna vaša mreža možete upisati korisnički telefonski broj.

Podešenje broja servisnog centra