Odaberite ovu izborničku stavku ukoliko želite da prije spajanja vaš uređaj uvijek traži unos PIN-a. Ako odaberete ovu opciju, program Vodafone Mobile Connect Lite će također od vas zahtijevati unos PIN-a.

 

Možete odabrati kontrolni okvir ‘Spremi PIN’.

Traženje unosa PIN-a