Na internet se spajate preko gumba „Spajanje“. Tijekom procesa spajanja moguće su sljedeće situacije:

1. Tijekom procesa spajanja ikonica antene će se iz statične verzije preobratiti u animiranu verziju kad se veza uspostavi.
2. Poruke o napretku spajanja vidljive su u Systray traci, u obliku balona, a izvještavaj o svakom koraku procesa spajanja.

Potrebno je napomenuti da proces spajanja na ovisno o uređaju preko kog se spajate na mrežu može potrajati. Budite strpljivi ako stalno pokušavate spojiti pa raskinuti vezu, moguće je da zbog sporosti sustava poruke koje Windowsi daju ne budu sinkronizirane s trenutnom situacijom.

Spajanje