Vodafone Mobile Connect Lite softver sastoji se od dvije komponente:

· glavni prozor klijent aplikacije koji je osnovno sučelje svakog korisnika
· dodatno, postoji i komponenta koja se izvršava u prostoru tzv. Windows Notification Area (“Systray”). Možete je prepoznati kao Vodafone ikonu u desnom donjem kutu ekrana, kao na slici dolje.

VMC Lite embim1 Osnovni dijelovi softvera

Pokretanje instaliranog softvera

Nakon instalacije softvera na zaslonu vašeg računala pojavit će se Vodafone Mobile Connect Lite ikona (prečica do samog programa). Pri prvom korištenju trebate sami klikom na ikonu pokrenuti aplikaciju.

Ukoliko je mobilni modem već spojen s računalom, aplikacija će ga prepoznati i spremni ste za rad.

Pokretanje softvera s diska mobilnog uređaja

Kad je mobilni uređaj spojen s računalom, Windowsi će pristupiti njegovom USB disku i učitati i pokrenuti VMC Lite aplikaciju. Preduvjet je: na računalu treba biti omogućena opcija CD autorun.

 

Pri prvom pokretanju softvera

Koristit će se inicijalno namještene postavke:

· kod softvera koji je instaliran s web-a ili s CD-a aplikacija prvi put mora biti pokrenuta ručno, preko ikone sa zaslona računala
· kod softvera koji se učitava s USB diska mobilnog uređaja, aplikacija će se pokrenuti sama (osim u slučaju ako je uređaj podržan i od strane Vodafone Mobile Connect softvera, koji ima u ovom slučaju ima prednost)
· jezik sučelja je onaj koji je korišten pri instalaciji možete ga promijeniti preko opcije Postavke/Jezik
· glavni uređaj za spajanje je onaj koji je prvi instaliran i prepoznat od strane softvera
· APN je inicijalno postavljen od strane mobilnog operatera
· postavka Korištenje namještena je na 50 MB
· omogućeno je anonimno prikupljanje statistika

 

Konfiguriranje proizvoda zahtijeva minimalnu intervenciju korisnika – uglavnom će se odvijati automatski pri prvom spajanju mobilnog uređaja s računalom.  Ako želite koristiti još jedan ili više mobilnih uređaja, slijedite sljedeće korake:

 

1. Spojite s računalom mobilni uređaj koji želite koristiti kao modem (i sačekajte da Windowsi otkriju uređaj)
2. U programu odaberite opciju Upravljanje uređajima
3. Odaberite mobilni uređaj iz ponuđenih pod opcijom Upravljanje uređajima
4. Odaberite Spajanje na glavnom prozoru

 

Ovo je minimalni broj koraka potrebnih da se upogoni novi uređaj – moguće je da će biti potrebno još par koraka, kako bi se namjestile postavke mreže, ili ako je potrebno dati dodatne informacije o mobilnom modemu.

 

Ako se novoinstalirani uređaj želi koristiti kao primarni (default), označite kućicu Primarni. Ovim odabirom aplikacija će uređaj koristiti za spajanje (ako je prisutan) i pri sljedećem pokretanju automatski će se spojiti s uređajem.

Osnovni dijelovi softvera