Ako ste naišli na probleme pri radu s Vodafone Mobile Connect Lite aplikacijom, pažljivo pročitajte ovo poglavlje.

Rješavanje Problema