Vodafone Mobile Connect Lite ima ugrađenu mogućnost provjere novih dostupnih nadogradnji softvera (upgrades).

Povremeno će se aplikacija nakon uspostavljanja veze na internet spojiti na poslužitelj s nadogradnjama, kako bi provjerila ima li dostupnih viših verzija softvera. Ako jest dostupna viša verzija softvera, aplikacija će vam ponuditi link na web stranicu s koje se softver može skinuti.

Možete ignorirati zahtjeve za nadogradnjom.

Ipak, željeli bismo vam savjetovati da povremeno napravite nadogradnju softvera na višu verziju, jer ćete na taj način osigurati i bolja rješenja za eventualne probleme, kao i podršku za nove modele telefona, modema, itd.

Nadogradnja Softvera