Odlomak objašnjava uporabu funkcija tekstualnih poruka u Vodafone Mobile Connect Lite.

Korištenje usluge Vodafone SMS