Podaci o prenesenoj količini podataka pri korištenju VMC Lite softvera iskazuju se u megabajtima (MB) ili u trajanju veze (sati, hr). Korisnik može sam postaviti granice skale koja će se prikazivati u prozoru Korištenje..

Također možete postaviti upozorenja vezana uz korištenje. Možete odabrati da budete upozoreni prije dosezanja granice korištenja (upozorenje će se pojaviti na oko 95% granice korištenja) te kada je granica dosegnuta ili prekoračena.

Ako odaberete da budete upozoreni kad se granica korištenja prekorači, upozorenje će biti prikazano svaki put kad otvorite podatkovnu vezu za koju je granica prekoračena. Za zaustavljanje upozorenja morate ukinuti ovu opciju ili povećati granicu korištenja.

 

Korištenje