Ako je aplikacija prije radila ispravno u točnoj kombinaciji mobilni uređaj računalo, vjerojatno je da problem nije vezan za dotičnu konfiguraciju. 

Ako aplikacija nikad nije radila, provjerite:

· Je li vaš uređaj podržan u Vodafone Mobile Connect Lite softveru? Ako nije podržan, ne znači nužno da neće raditi, no mogli biste primati poruke kao “Unexpected reply from phone!” koje sugeriraju da će biti poteškoća u radu.
· Da li su instalirani USB upravljački programi (drivers) za telefon? Za telefone koji su podržani, upravljački programi instaliraju se automatski, pri instalaciji softvera. Za ostale uređaji morate sami instalirati upravljačke programe na računalo.
· Je li sve OK s vezom između računala i mobilnog uređaja? Provjerite da li su konektori pravilno umetnuti, da li je kabel oštećen...
· Provjerite da li je aktivna neka druga aplikacija koja koristi mobilni uređaj. Ako jest, to može spriječiti Vodafone Mobile Connect Lite u pokušajima da se ispravno poveže s mobilnim uređajem.
· Da li ste pravilno ulogirani na računalo koje koristite?

Da li je aplikacija ikad radila s ovim mobilnim uređajem na upravo ovom računalu?