Vodafone Mobile Connect Lite uvijek će vas upozoriti kada šaljete tekstualnu poruku. Na taj način pruža se zaštita protiv zlonamjernog softvera koji pokušava preuzeti vašu telefonsku vezu. Ovo upozorenje uvijek će biti prikazano osim ako označite polje na prozoru upozorenja da biste spriječili pojavu upozorenja.

Sigurnosno upozorenje PSA