Postoje sljedeće mape:

 

· Dolazne poruke – sprema tekstualne poruke primljene na vaš telefon. Nepročitane poruke su prikazane debelo otisnutim slovima.
· Odlazne poruke – sprema tekstualne poruke koje je poslao program Vodafone Mobile Connect Lite, no još se ne mogu poslati na telefon.
· Pripremljene poruke – tekstualne poruke koje ste sastavili i spremili.
· Poslane poruke – tekstualne poruke koje ste poslali iz programa Vodafone Mobile Connect Lite
· Izbrisane poruke – izbrisane tekstualne poruke.

 

 

SMS mape