Klijent aplikacija ima više opcija koje su dostupne iz izbornika Datoteka..

Datoteka