Ova opcija omogućava odabir mobilne mreže. Npr., korisnik može odabrati spaja li se preko 2G ili 3G mreže na internet

Ako korisnik odabere opciju Traži softver će pretraživati dostupne mobilne mreže, što može potrajati nekoliko minuta.

Korisniku se prikazuje ime mrežnog operatera, vrsta dostupne veze, jačina signala i status (dozvoljena, trenutna, nedopuštena).

Iz liste korisnik može odabrati mrežu i potom preko opcije „Spajanje“ spojiti se na mrežu, nakon čega se status mijenja u „trenutna“.

Odabir mreže