Ovo poglavlje objašnjava detalje svih opcija izbornika.

Klijent aplikacija ima sljedeće glavne komponente:

· gornju traku s imenom “Vodafone Mobile Connect Lite” je ime aplikacije
· gornju traku s izbornikom s opcijama preko kojih korisnik upravlja različitim parametrima veze
· traku sa strane s izbornikom – preko kojeg se odabire izgled i sadržaj informacija prikazanih u centralnom prozoru aplikacije
· središnji prozor aplikacije u kom se prikazuje sadržaj i kontrole odabrane izbornicima

Svaka od gornjih komponenti pokrivena je u ovom poglavlju.

Gornja traka s izbornikom uvijek je dostupna i omogućava korisniku sljedeće opcije:

 

Datoteka
o Vodafone SMS
o Izlaz
Pregled
o Glavni
o Korištenje
Postavke
o Jezik
o Start
o APN postavke
o Postavke korištenja
o Upravljanje vezama
o Upravljanje uređajima

o    Statistike

o Postavke mreže

o    Postavke za autentikaciju

Alati
o Odaberi mrežu
o Promijeni PIN
o Traženje unosa PIN-a
Pomoć
o Dijagnostika
o Sadržaj pomoći
o O…

Izbornik klijent aplikacije VODAFONE MOBILE CONNECT LITE