Omogućuje vam podešavanje izbora bilo da se želite spojiti samo na 2G, samo na UMTS ili željeni UMTS. Ove postavke su korisne pri roamingu ili u područjima slabog signala. Neki će se uređaji spojiti samo pri najvećim raspoloživim brzinama za spajanje.

Postavke mreže