Za kreiranje nove tekstualne poruke, iz trake za brz prijelaz ili izbornika odaberite Novo.

 

Prozor prikazuje polja za uređivanje gdje se unosi telefonski broj primatelja i upisuje tekst poruke. Možete odabrati jednu ili više stavki u vašem adresaru klikom na gumb ‘Za’.  Ako telefonski broj upisujete ručno, možete odabrati gumb ‘Dodaj kontaktima’ da biste broj dodali vašem adresaru.

 

Dok pišete poruku, prozor će prikazati podatak o veličini poruke i ukupnom broju znakova.

 

Također možete iz postojeće tekstualne poruke kreirati nove tekstualne poruke odabirom opcije ‘Odgovori’, ‘Odgovori originalnom porukom’ ili ‘Proslijedi’. Prikazani okvir za dijalog ponaša se potpuno isto kao i dijalog s novom porukom.

 

 

Sastavljanje i slanje SMS poruke