Opcija APN vrlo je važna, jer omogućava korisniku namještanje pristupne točke mobilnoj mreži svog operatera.

Postoje tri mogućnosti postavljanja APN-a.

1. aplikacija će se pokušati spojiti na mrežu preko APN-a kojeg je izvorno u aplikaciju postavio vaš mobilni operater
2. korisniku se može prikazati i lista APN-ova preko kojih je spajanje moguće i ostavlja mu se na izbor koji APN želi koristiti
3. korisnik može i ručno sam postaviti APN (napomena: nema provjere ispravnosti APN-a)

APN