Preko opcije „O..“ prikazat će se detalji o verziji softvera, i sve informacije o autorskim pravima i copyright-u.

O…