V tem meniju lahko spremenite kodi PIN 1 ali PIN 2. Najprej vnesite trenutno kodo PIN, nato pa novo kodo PIN dvakrat potrdite.

Spremeni kode PIN (Personal Identity Number – osebna identifikacijska številka)