Med namestitvijo se ustvari programski meni. Programi se samodejno shranijo v mapo “Vodafone\ Vodafone Mobile Connect Lite”.

Nameščeni programski meniji