Prikaz vam ponuja pregled količine posredovanih podatkov (Mb) in čas trajanja prenosa (Ure) za sedanji in pretekli mesec.

Razvrstitev podatkov je odvisna od “Nastavitve porabe”.

Opozorilo: aplikacija ne more prikazati prenosa in dela s podatki, povzročenih neodvisno od računalnika. Tako na primer ne morete razbrati, koliko povezav za prenos podatkov je zahteval telefon za izvajanje svojih aplikacij, ali kdaj in v kakšni količini se te izvajajo na drugem računalniku. Tako se lahko zgodi, da prikazani podatki o prenosu in delu s podatki na uporabniškem računu ne sovpadajo z zaračunanimi storitvami.

 

Poraba