Aplikacija trenutno podpira naslednje jezike (ostali jeziki bodo dodani kasneje):

· anglešcina
· nemšcina
· nizozemšcina
· gršcina
· portugalšcina
· italijanšcina
· slovenšcina.
· francošcina
· španšcina
· finšcina
· romunšcina
· hrvašcina
· danšcina
· norvešcina
· estonšcina
· bolgaršcina
· madžaršcina

Ce želite po vklopu spremeniti jezik, Izberite ikono Jezik.

 

Jezikovna podpora