Stike lahko uvozite v imenik kot besedilno datoteko v formatu, kjer so podatki ločeni z vejico po zaporedju: “številka”, “ime” v vsaki vrstici posebej, brez presledka.

 

Na telefonski kartici SIM lahko preverite, če je takšna možnost podprta. Tisti telefoni, ki omogočajo vpis več številk hkrati za posamezno ime (na primer mobilna številka -M in številka v službi – S), lahko zahtevajo naslednji zapis formata: “ime\M” ali “ime\S”, vendar je to potrebno preveriti za vsak telefon posebej.

 

V nobenem primeru pa ne prihaja do podvajanj v imeniku.

 

Uspešno opravljen uvoz stikov bo potrjen z obvestilom o številu uvoženih stikov.

 

 

Uvoz stikov v imenik