Namestitev programske opreme za aplikacijo

Spodaj so opisani koraki za namestitev programske opreme.

 

Skrbniške pravice za namešcanje programske opreme

Za namestitev programske opreme potrebujete skrbniške pravice. Po namestitvi se lahko programsko opremo uporablja brez dodeljenih skrbniških pravic.

 

Zapiranje ostalih aplikacij

Pred namešcanjem katerekoli programske opreme je vedno dobro zapreti vse odprte aplikacije in se prepricati, da so vsi pomembni podatki shranjeni na varnem mestu. Pazite na to, da med namestitvenim procesom zaprete vso programsko opremo, ki je povezana na napravo.

 

Zagon namestitvenega programa za programsko opremo

Namestitveni program v aplikaciji Windows Explorer se lahko zažene z dvojnim klikom na datoteko, ali ce se datoteko najprej izbere, nato pa potrdi s tipko “Potrdi”. S tem se sproži proces namestitve, ki uporabnika vodi pri namešcanju programa za njegovo napravo po korakih, kot sledijo spodaj.

 

Izbira jezika

Namestitveni jezik bo samodejno izbran glede na jezik racunalnika, kadar pa aplikacija želenega jezika ne more podpreti, se namestitev izvaja v anglešcini.

 

Izbira omrežnega operaterja in preverjanje kontrolne plošce

Na spustnem meniju izberite svojega omrežnega operaterja. Na zaslonu bo vidno tudi opozorilo, ce je zaznana združljiva kontrolna plošca.

 

Potrditev licencne pogodbe za koncnega uporabnika

Uporabniku se v potrditev predloži licencna pogodba za koncnega uporabnika. Oblika licencne pogodbe je odvisna od lokalnih nastavitev racunalnika ter jezika, v katerem je na voljo originalna licencna pogodba za koncnega uporabnika.

 

Za nadaljevanje namestitve morate sprejeti pogoje licencne pogodbe, v nasprotnem primeru se namestitev prekine.

 

Mesto namestitvenih datotek

Program vam ponudi možnost, da izberete privzeto mesto za namestitvene datoteke aplikacije, ali da si mesto izberete sami. Priporocljivo je, da se namestitvene datoteke shranijo na privzeto mesto, razen ce sami želite drugace.

 

Zakljucek namestitve

Sledil bo postopek namestitve, ki ga lahko spremljate na zaslonu. Kazalnik poteka pri tem kaže okvirno casovno skalo, ne pa dejanskega poteka namestitve. Ob zakljucku program javi, da je namestitev uspela.

 

Razlicica vstavi-in-poženi (Plug’n'Play)

Pri tej razlicici je programska oprema Vodafone Mobile Connect Lite namešcena že s tovarniško nastavitvijo.

 

Namestitveni program se za razliko od postopka nalaganja programske opreme tu zažene samodejno z notranjega pomnilnika. Pred zagonom aplikacije potrebujete dolocene sistemske komponente, npr. ustrezne gonilnike. Vsi ukazi se izvršijo in zapišejo na racunalnik samo ob prvem zagonu. Preostali del postopka je podoben, kot ce programsko opremo nalagamo sami, v celoti pa je zaradi predhodne samodejne namestitve precej krajši.

 

Napravo vstavite v racunalnik

Aplikacijo Vodafone Mobile Connect Lite lahko zaženete, ko napravo prikljucite v USB vhod. Ob prvi rabi se bodo izvršili spodnji koraki, sicer se izvrši obicajni zagon.

 

Skrbniške pravice ob prvi uporabi

Ob prvi namestitvi vam morajo biti dodeljene skrbniške pravice. Po opravljenem postopku konfiguracije programske opreme lahko program uporabljate ne glede na to, ali imate skrbniške pravice ali ne.

 

Izbira jezika

Namestitveni jezik bo samodejno izbran glede na jezik racunalnika, kadar pa aplikacija ne more podpreti želenega jezika, se namestitev izvaja v anglešcini.

 

Izbira omrežnega operaterja in preverjanje kontrolne plošce

Na spustnem meniju izberite svojega omrežnega operaterja. Na zaslonu bo vidno tudi opozorilo, ce je zaznana združljiva kontrolna plošca.

 

Potrditev licencne pogodbe za koncnega uporabnika

Uporabniku se v potrditev predloži licencna pogodba za koncnega uporabnika. Oblika licencne pogodbe je odvisna od lokalnih nastavitev racunalnika ter jezika, v katerem je na voljo originalna licencna pogodba za koncnega uporabnika.

 

Za nadaljevanje namestitve morate sprejeti pogoje licencne pogodbe, v nasprotnem primeru se namestitev prekine.

 

Cas izvajanja namestitve

Ko potrdite pogoje licencne pogodbe, so casovne sistemske komponente, potrebne za podporo napravi, že namešcene na racunalniku – samo komponente, ki so potrebne za proces so namešcene na lokalnem racunalniku; aplikacija ni vgrajena.

 

Dokoncanje namestitve

Ko je namestitev dokoncana, se bo program Vodafone Mobile Connect Live samodejno zagnal in povezal z modemom.

 

 

Namestitev programske opreme