Koda PIN za kartico SIM (Subscriber Identity Module – modul za identifikacijo narocnika)

 

Za vecjo varnost lahko na svojem telefonu nastavite tudi kodo PIN za kartico SIM, ki bo uporabniku dovolila avtomatski vnos kode PIN. Ko se aplikacija Vodafone Mobile Connect Lite želi povezati z mobilno napravo, ki ima kartico SIM zašciteno s kodo PIN, mora uporabnik vpisati pravilno kodo PIN, ce želi nadaljevati. Ce je veckrat vnesena napacna koda PIN, mora uporabnik pravilno vpisati kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni kljuc za odblokiranje).

 

 

Koda PUK za kodo PIN

 

Z izbrano možnostjo koda PUK za kodo PIN bo koda PUK vašega telefona vnešena avtomatsko.

 

Vnos kode PIN