Ob zagonu se prikaže pogled z naslednjimi razpoložljivimi podatki:

1. status trenutne povezave,
2. izbira Poveži ali Prekini,
3. vsi podatki o trenutni povezavi.

Glavni pogled