Nastavite lahko, ali želite uporabljati samo povezave 2G, 3G ali prednostno 3G.  Te nastavitve so koristne med gostovanjem ali na območjih mejne pokritosti s signalom. Nekatere naprave se povezujejo samo z najhitrejšimi razpoložljivimi hitrostmi.

Prednostna omrežja