Če potrdite izbiro »Poveži«, se sproži proces povezovanja, ki prikaže naslednja opozorila:

 

1. Glavni zaslon – med procesom povezovanja se osnovna ikona spremeni iz statične v animirano obliko, ko se vzpostavi povezava.
2. Napredovanje vzpostavljanja povezave in zaporednih korakov lahko spremljate v opravilni vrstici desno spodaj.

 

Potrebno je opozoriti, da je glede na vrsto mobilne naprave proces povezovanja lahko različno dolg. Kadar se uporabnik zaporedoma najprej poveže in nato odjavi, lahko ikona aplikacije zaradi hkratnega delovanja več procesov Windows začasno izgine iz opravilne vrstice.

 

Vzpostavljanje povezave