Uporabnik med tremi možnostmi lahko določi APN, ki bo uporabljen pri povezovanju:

 

1. Aplikacija se poskuša avtomatsko povezati na privzeti APN lokalnega omrežja. To velja, kadar naprava pravilno prikazuje svoje lokalno omrežje.
2. Uporabnik ima na izbiro seznam operaterjev. Ko označi svojo izbiro, zažene povezovanje ali pa se to izvede samodejno.
3. Uporabnik lahko ročno določi vse nastavitve APN, ki jih potrebuje. Izbrane možnosti se ne preverjajo.

 

Uporabnik izbere eno izmed zgornjih možnosti in opredeli vse zahteve.

 

APN