Prikaz vam da na izbiro tri možnosti povezave:

· Samodejna povezava: aplikacija se takoj po vklopu računalnika ali prenosne naprave samodejno poveže z omrežjem.
· Vprašaj pred povezavo: odpre se okno v katerem izberete enega od zaznanih omrežij. To lahko uredite tudi v glavnem meniju aplikacije.
· Ročna povezava: ko naprava zazna omrežje, opozori uporabnika in ga usmeri na glavni meni aplikacije.

Upravljaj povezave