Uporabnik lahko iz seznama jezikov izbere želeni jezik, sicer se samodejno izbere trenutno izbrani jezik računalnika. Za določene jezike bo program Windows sam naložil dodatne jezikovne pakete.

Jezik