Ако телефонът работи правилно, но спре спонтанно, без да се получи съобщение за грешка, то вие трябва да проверите дали:

Устройството е свързано – ако не е, осъществете отново връзка и изберете опцията  Избор на устройство, за да проверите дали устройството ви съществува и е избрано. Ако устройството е Blackberry, е необходимо да се въведе парола за сигурност в полето, което ще се появи. Без да въведете паролата на устройството няма да може да осъществите връзка с компютъра.
Устройството е включено.  При някои по-стари модели телефони, е установена грешка, която изисква устройството да бъде изключено и да му бъде махната батерията.
Устройството се ползва със SIM карта, на която е активиран съответния пакет за данни.
Ако използвате мобилен телефон вижте на дисплея покритието на мрежата, за други устройства проверете в меню Инструменти/ Избор на мрежа за подходяща.

Ако тези съвети не помогнат, опитайте да рестартирате програмата Vodafone Mobile Connect Lite.

Настоящата конфигурация работи правилно