Приложението събира информация за потреблението на трафика направен през софтуера на Vodafone Mobile Connect Lite.  Тази информация е напълно конфиденциална и ще бъде използвана единствено с цел да бъде направена оценка за използването на продукта.

Съгласявайки се с условията на Лицензионното споразумение, вие сте посочили, че потвърждавате това действие.

СТАТиСТИКИ