Vodafone Mobile Connect Lite е софтуер с улеснени функции за ползване мобилен интернет през устройства като телефони, USB модеми, BlackBerry и др.

Основните предимства са:

Лесно осъществяване на интернет връзка през компютър чрез различни мобилни устройства (телефон или USB модем)
Поддръжка на апарати и USB модеми съвместими с GSM AT+ стандарта
Поддръжка на нестандартни устройства като BlackBerry устройство.
VMC модемът предоставя директна свързаност към 3G и 3G+ мрежата
Лесно се добавят нови устройства без преконфигуриране на приложението
Малък обем
Plug and play” функционалност
Поддръжка на различни езици
Проверки за нови версии на софтуера
Следене на статистиката

Това ръководство е предназначено за тези, които искат да инсталират, конфигурират и използват този продукт.

Преглед