Периодично, при осъществяване на мобилна интернет връзка, софтуерът сам проверява за нови софтуерни версии налични на сървъра. Ако е налична нова обновена версия, потребителят получава линк към уеб страница, от където може да изтегли новата версия.

Потребителят, ако пожелае може да отхвърли предложението за изтегляне на обновен вариант на софтуера, но периодично ще продължи да получава информация за наличните нови версии.

Ние ви съветваме да се възползвате от тази възможност да обновявате версията на използваната от вас програма!

Нови версии на Софтуера