Когато затворите приложението – иконата Vodafone ще остане активна.

Изход