Дава ви възможност да получите информация относно текущото състояние на вашият компютър или да приключите работа със софтуера. ЗАБЕЛЕЖКА: можете да затворите приложението, като го оставите активно в “systray” областта. Ако желаете напълно да затворите приложението направете го през иконата която виждате в “systray” на вашата операционна система.

Файл