Дава информация за функциите и работата на програмата.

 

Съдържание