Показва информация за свързаното устройство, мрежовите настройки и системната конфигурация.

Диагностика