Позволяват да зададете дали искате да се свързвате само през 2G, само през 3G или предпочитате през 3G. Тези настройки са полезни, когато сте в роуминг или в зони с нестабилен сигнал. Някои устройства се свързват само на най-високата достъпна скорост.

Предпочитания за мрежа