Не е необходимо да правите промени в тези настройки, за да ползвате мобилна мрежа.

 

При все това, посредством различните опции в този раздел, можете да настроите компютъра си да се свързва с фирмена мрежа.

Настройки за удостоверяване на самоличността