Информация за изразходвания трафик може да намерите в меню Трафик. Тази опция дава възможност за задаване на лимит, както на време (Hrs), така и на обем данни (Mb). Когато надвишите лимита, тогава скалата ще започне да се пълни отначало.

Можете да зададете и предупреждения за потреблението. Можете да изберете да бъдете предупредени преди достигане на лимита за потреблението (предупреждението ще се появи при достигане на приблизително 95% от лимита), както и когато лимитът е достигнат или превишен.

Ако изберете да бъдете предупредени при надвишаване на лимита, предупреждението ще се показва всеки път, когато осъществите връзка за данни, за която лимитът е бил превишен. За да спрете предупреждението, трябва да деактивирате тази опция или да увеличите съответния лимит за потребление.

 

Настройки за потребление