Показва начините на свързване, които са възможни.

Автоматично свързване: Тази функция позволява автоматично свързване към мобилната мрежа, когато е налична. Напр. когато включвате компютъра или когато свържете мобилното устройство.
Потвърждаване за връзка: Изисква потвърждение за свързване към намерената мобилна мрежа или за да отворите основният прозорец на програмата.
Ръчен избор: Когато е намерена мобилната мрежа се показва съобщение, което ви позволява да отворите основният прозорец на програмата.

Избор на свързване