При стартиране на приложението може да бъде ползвано:

1. Индикация за текущия статус на връзката
2. Контрол на бутоните Свързване или Прекъсване
3. Информация за други текущи връзки

Основен