Тази част предоставя информация за всяка една от опциите на продукта.

Приложението има следните основни компоненти:

Заглавие – “Vodafone Mobile Connect Lite” името на програмата
Основно Меню – позволява управление и промяна настройките на програмата.
Странично меню – контрол на текущия изглед, показан в дясната част на прозореца
Интерфейс.

 

Описание на отделните опции.

Основното Меню дава следните възможности, които са описани по-долу:

 

Файл
o SMS
o Изход
Изглед
o Основен
o Избор на устройство
Настройки
o Език
o Зареждане
o APN Настройки
o Настройки за потреблението
o Диспечер на връзките
· Набиране на статистически данни
· Предпочитания за мрежа
· Настройки за удостоверяване на самоличността
Инструменти

o Избор на мрежа

o Промяна на PIN

o Искане за PIN

 

Помощ
o Диагностика
o Съдържание
o Относно

МЕНЮ НА Vodafone Mobile Connect Lite